SGK Teşvikleri Nedir?

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini yasal sürecinde veren ve Sgk prim borcu bulunmayan işverenlerin Sgk prim borçlarının bir kısmının veya tamamının Hazinece karşılanmasıdır.

SGK Teşviklerinden Hangi İşverenler Faydalanabilir?

Sgk teşviklerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini yasal sürecinde veren ve Sgk prim borcu bulunmayan özel sektör işverenleri faydalanabilir.

Güncel SGK Teşvikleri Hangi Teşviklerdir?

Güncel SGK teşvikleri 6111, 7103, 6645, 16322, 26322, 46486, 56486, 66486 ve 14857 sayılı teşviklerdir.

Aktif Kullanılan SGK Teşvikleri Nelerdir?

1. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İçin 5 Puanlık İndirim (5510 sayılı Kanun) 2. İlave 6 Puanlık İndirim (Bölgesel Teşvik-.4486) 3. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Teşvik (16322-26322) 4. 4447 İlave İstihdam Teşviki (17103-27103) 5. Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahiplerine Yönelik Teşvik (6111) 6. İşbaşı Eğitim Teşviki (6645) 7. Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik (4857 sayılı Kanun) 8. AR-GE Teşviki (5746 sayılı Kanun)

Teşviklerden Yararlanmak için Genel Şartlar Nelerdir?

1. Özel Sektör İşvereni olunması 2. Yasal süre içerisinde tahakkuk eden sigorta primlerinin ödenmesi 3. Yasal süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi 4. Gecikme cezası\/zammı ve idari para cezaları borcunun bulunmaması 5. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

Teşviklerden Kimler Faydalanamaz?

1. Emekliler 2. Devlet ile ihale usulü iş yapanlar 3. Kamu Kuruluşları 4. Sahte sigortalı bildiriminde bulunanlar 5. Yapılandırılan\/taksitlendirilen borçları zamanında ve düzenli ödemeyenler

İşletmem için Geçmişe Dönük Teşvikler Alabilir miyim?

SGK tarafından 30.05.2021 tarihi itibariyle geçmişe dönük teşvikler kapatıldı. Şu anda sadece güncel teşvikler takip edilmektedir.

SGK Borcu Olanlar Teşviklerden Faydalanabilir mi?

SGK teşvik borcu olanlar teşviklerden faydalanamaz. Yapılandırma yapanlar faydalanabilir.

SGK Tarafından İşyerlerine Şart Koşulan Personel Sayısı Var mı?

Hayır yok. Özel sektör işyeri olup işçi sayısı 1 ve üzeri olan her işyeri bu teşviklerden faydalanabilir.

6111 Sayılı SGK Teşviği Ve Şartları Nedir Ve İşverene Kazancı Ne Kadardır?

İşverenliğin son 6 ay işsizliği bulunan ve işyerinin son 6 aydaki ortalamasına ilave aldığı her işçi için, işverenliğin faydalandığı teşviktir. İşverenliğin kazanç tutarı her işçi için Brüt ücret dikkate alınarak ödenecek sigorta primlerinin % 15,5 lik kısmıdır.

7103 Sayılı SGK Teşviği Ve Şartları Nedir Ve İşverene Kazancı Ne Kadardır?

İşverenliğin son 3 ay işsizliği ve İşkur kaydı bulunan ve işyerinin son 1 yıldaki ortalamasına ilave aldığı her işçi için, işverenliğin faydalandığı teşviktir. Asgari Brüt ücret dikkate alınarak ödenecek sigorta primlerinin tamamıdır. (7103 sayılı teşvik için 17103 ve 27103 kanun bildirim kodları mevcuttur. İşyeri imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteriyor ise 17103 sayılı kanundan bildirilmelidir. 17103 sayılı kanun ile bildirilmesi halinde Asgari ücret dikkate alınmadan Toplam Brüt ücret dikkate alınarak ödenecek sigorta primlerinin tamamı hazinece karşılanır.)

6645 Sayılı SGK Teşviği Ve Şartları Nedir Ve İşverene Kazancı Ne Kadardır?

İşverenlikçe İEP (İşbaşı Eğitim Programı) düzenlenmesi sonrasında işverenliğe verilen teşviktir. İşverenliğin ödeyeceği Sgk primlerini Brüt asgari ücret dikkate alınarak % 15,5 tutarının işkurca karşılanır.

4857 Sayılı SGK Teşviği Ve Şartları Nedir Ve İşverene Kazancı Ne Kadardır?

İşverenliğin en az % 40 engelli raporu bulunan bir işçiyi istihdam etmesi halinde işverenliğe verilen teşviktir. İşverenliğin ödeyeceği Sgk primlerini Brüt asgari ücret dikkate alınarak % 15,5 tutarının işkurca karşılanır.

SGK Teşviklerinden Kamu Sektörü İşverenleri ve Kamu İşyerlerine Hizmet Veren Alt İşverenler Faydalanabilir mi ?

Kamu işverenleri ve alt işverenleri SGK teşviklerinden faydalanamamaktadır.

5510 Sayılı SGK İndirimi Nedir ve İşverene Kazancı Ne Kadardır?

5510 sayılı indirim Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini yasal sürecinde veren ve ödemesini gününde yapması halinde işverenlere % 5 indirim sağlayan teşviktir. Bu indirim için bir işlem yapmaya gerek bulunmamaktadır. SGK tarafından otomatik olarak hesaplanmakta ve indirim yansıtılmaktadır.

Aynı Dönemde Bir İşçi İçin Farklı Teşvik Kodlarından SGK’ya Bildirim Yapılabilir mi ?

SGK’ya bildirimde bulunurken bir işçi için sadece tek bir kanun no ile bildirimde bulunulabilir. Başka bir ifade ile hem 5510 hem de diğer kanun türlerinden bildirimde bulunulması söz konusu değildir.

Farklı Dönemlerde Aynı İşçi İçin Farklı Teşviklerden Faydalanılması Mümkün Mü ?

Farklı dönemlerde aynı işçi için farklı teşviklerden faydalanılması mümkündür. Başka bir ifade ile 2021\/06 döneminde 6111 sayılı teşvikten bildirim yapılan bir işçi için 2021\/07 döneminde 7103 sayılı kanundan bildirim yapılabilir.

Teşviklerden Yersiz (Hatalı Bir Şekilde) Faydalanılması Durumunda İşverenliğe Yaptırımı Nedir?

Teşviklerden yeriz faydalanılması durumunda, yersiz faydalanılan dönemden itibaren faydalanılan tutara gecikme zammı uygulanır. İdari yaptırım uygulanmaz.

Teşviklerden Yersiz Faydalanılması Halinde, Teşviklerden Faydalanılmaya Devam Edilebilir Mi?

Yersiz faydalanılan teşvik için ilgili SGK’ ca düzeltme yapılmadan ve gecikme zammı ödenmeden ilgili teşvikten faydalanılamaz. Ancak farklı teşviklerden faydalanılabilir. Başka bir ifade ile 6111 sayılı teşvikle ilgili bir yersiz olmuşsa 6111 den faydalanılamaz ancak diğer teşviklerden (7103,6645 vb) faydalanılabilir.

Cari\/Güncel Dönem Teşvik Ne Demek?

Firmalar her ay SGK teşviklerini yapmaktadırlar. Sigortalılar için her ayın 26’ sına kadar listeleri hazırlayıp MUHSGK ile birlikte bildirim yapmak zorundalar. Firmalar bu dönem içerisinde teşvikli personeli belirleyip bildirimlerini yapıyorlar. Tekrar eden her dönem cari veya güncel teşvik olarak söylenmektedir.

Cari Teşvikler Yapılırken Nasıl Bir İşlem Yapılıyor ?

Firmalar ilgili ayın bordrosunu bitirdikten sonra listeleri (Xml dosya, Excel dosya formatında) ilgili kişi (firma personeli, danışman firma veya mali müşavir) ile paylaşarak teşvikli personel listesini talep etmektedirler. Bu liste hazırlanarak firma ile paylaşılmaktadır. Bordoru düzenleyen kişi teşvik kanun numaralarını bordro programında uygulayıp MUHSGK sisteminden bildirim yapmaktadır.

Teşvik Hesaplama Çalışmaları Ne Kadar Sürmektedir. ?

SGK sistemi sağlıklı çalışıyorsa aynı gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Tam Teşvik Alt Yüklenici (Taşeron) SGK Dosyası Hesaplıyor mu?

Evet hesaplamaktayız. Kaydedilen SGK dosyanızın alt yüklenici durumunu kontrol edilip, alt yüklenici bulunan dosyalar için tüm bildirilen personel sayısı baz alınarak hesaplama yapılır.

Tam Teşvik Hangi SGK Teşviklerini Hesaplıyor?

6111, 17103, 27103, 16322, 26322, 14857, 6645, 5746, 46486, 56486, 66486

Sizi Arayalım

”Firmanızın SGK teşvik kazancını öğrenmek için hemen formu doldurun, konusunda uzman ekibimiz sizinle iletişime geçsin”